El siurell és una figura de fang amb un siulet, característica de la ceràmica popular mallorquina, després de cuita s’aplica una capa blanca, per després de forma aleatoria aplicar pinzellades verdes i vermelles. Antigament considerada una activitat complementaria de les olleries, estaba elaborades per les dones dels ollers.