Ca Madò bet dels Siurells

Fang, foc, calç i les pinzellades de color de l’artesà donen forma al Siurell

Es la siurellerria més antiga i amb més tradició de Mallorca. Duita endevant per tres generacions de dones de la mateixa familia. Ja fa més de 100 anys, Elisabet Amengual, coneguda com Madò Bet va començar a fer siurells a l’olleria de la seva familia.

Temps després amb el seu marit Felip, crear el seu propi taller. Sorprenien les seves figures d’animals mitològics (serps, sirenes, cavalls alats). Seguint la tradició familiar, la seva filla Francisca, es possar al capdevant del negoci familiar, seguint amb els models més tradicionals. Anys més tard, Na Coloma, neta de Madò Bet, seguint amb el taller. Es ja la tercera generació de siurelleres