Els Siurells


El siurell és una figura de fang amb un siulet característica de la ceràmica popular mallorquina feta per dones.

Després de pasar pel forn es pinten de blanc i s’hi fan retxes verdes i vermelles de forma aleatoria.

El seu tamany potser desde molt petit, uns pocs centímetres o poden arribar a més d’un metre d’alçada.

Generalment, representen formes humanes, d’animals o de personatges imaginaris.

Al pintor Joan Miró, li agradaven molt els siurells. En una entrevista, va dir:

“Els observo constantment. Cada figura té la seva fisonomia pròpia. Tot i que són produïts per centenars. Són molt populars. Especialment entre els nens .[…] Aviat hi haurà una festa aquí. Un festival popular amb una petita fira. Veurà vostè en venda molts petits ninots com aquests, només costen unes pessetes. Aquests ninots tenen per a mi una importància extraordinària, fixeu-vos en l’expressivitat del rostre i l’actitud.”